Đáp án đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2019


  
  
  
     
Lượt xem: 1449 | Đăng bởi: hangmin

Đề tham khảo của Bộ GD&ĐT được đánh giá là dễ hơn đề thi năm 2018, với kiến thức chủ yếu thuộc lớp 12. Dưới đây là đáp án các môn trắc nghiệm đề tham khảo năm 2019 do ban tư vấn Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật cho các thí sinh.

Đáp án đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2019

Đáp án đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2019

Đáp án đề tham khảo môn Toán

1. D

2. D

3.A 

4. D

5. B

6. C

7. A

8.B

9. C

10. B

11. C

12. A

13. B

14. D

15. B

16. D

17. A

18. D

19. B

20. B

21. A

22. B

23. C

24. D

25. A 

26. C 

27. A

28. D 

29. A

30. D 

31. A

32. C

33. D

34. A

35. C

36. C 

37. D 

38. B

39. B

40. A 

41. A

42. B

43. D

44. A

45. C 

46. A

47. D

48. C

49. C

50. B

 

Đáp án đề tham khảo môn Vật lý

1. C

2. A

3. D 

4. A

5. B

6. D

7. A

8. C 

9. C

10. C

11. C

12. D 

13. A 

14. C

15. A

16. C 

17. B

18. A 

19. B 

20. B

21. A

22. A

23. A

24. B 

25. B

26. D

27. A

28. B

29. A

30. D

31. C 

32. D

33. A

34. A

35. C

36. C

37. B

38. C

39. B

40. C

 

Đáp án đề tham khảo môn Hóa học

41. B 

42. A

43. C 

44. B 

45. A

46. A

47. B 

48. B 

49. A

50. D

51. D

52. C

53. B

54. C

55. A

56. A

57. A

58. C

59. B

60. A

61. D 

62. C

63. B

64. D

65. C

66. A

67. B

68. B

69. C

70. C 

71. C 

72. A

73. D

74. D

75. A

76. B

77. D

78. C

79. D

80. B

 

Đáp án đề tham khảo môn Sinh học

81. B 

82. A

83. D

84. B

85. D

86. D 

87. A 

88. B 

89. B 

90. A 

91. A

92. B

93. A

94. C

95. B

96. C

97. A

98. B

99. B

100. D 

101. C

102. A

103. C

104. A

105. B

106. A

107. D 

108. D

109. C 

110. B

111. A

112. A

113. D

114. D

115. B

116. D

117. A

118. D

119. B

120. C

 

Đáp án đề tham khảo môn Lịch sử

1. D

2. B 

3. B 

4. C 

5. D

6. A 

7. A

8. C

9. A

10. C

11. B

12. A

13. D

14. C 

15. C

16. B

17. A

18. A

19. C

20. D 

21. A 

22. C 

23. C

24. B

25. B 

26. A

27. D

28. C 

29. D 

30. B

31. A

32. C

33. D

34. B

35. C 

36. A

37. D 

38. A

39. B

40. A

 

Đáp án đề tham khảo môn Địa lý

41. A

42. B 

43. D

44. A 

45. A

46. B

47. D

48. D

49. C

50. A

51. A

52. B

53. D

54. A

55. C

56. A

57. C

58. C

59. C

60. A

61. B

62. B

63. D 

64. A

65. A

66. A 

67. A

68. D

69. B

70. C

71. B

72. D

73. C

74. C

75. B

76. A

77. A

78. C

79. C

80. A

 

Đáp án đề tham khảo môn GDCD

81. A

82. D

83. C

84. B 

85. B

86. C

87. D

88. A

89. D 

90. D

91. D

92. A

93. C

94. C

95. D

96. B 

97. D

98. D

99. A

100. B

101. C

102. A

103. B

104. B

105. C

106. A

107. B 

108. A

109. B

110. B 

111. D

112. C 

113. A

114. C

115. B

116. B

117. D

118. B

119. D

120. C

 

Đáp án đề tham khảo môn Tiếng anh

1. A

2. C

 3. D

4. C 

5. C 

6. C

7. A

8. B

9. A 

10. A 

11. C

12. B 

13. A

14. D

15. B

16. B 

17. D

18. D

19. C

20. B

21. C

22. A

23. A

24. A

25. D 

26. B

27. D

28. D 

29. B

30. C

31. D

32. C

33. C

34. C 

35. B

36. B

37. B

38. D

39. A

40. B 

41. A

42. C

43. B

44. B

45. B

46. A

47. B

48. A

49. C

50. B

Đề thi năm nay được đánh giá bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình THPT, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12.

Số câu hỏi lớp 12 tăng lên so với đề thi các năm trước (85%-90%). Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỷ lệ rất nhỏ (không quá 10% và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11).

So với đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, độ khó của đề thi tham khảo được giảm đi tương đối rõ rệt và tập trung mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Số câu hỏi dễ và lý thuyết tăng lên. Số câu vận dụng cao giảm, chiếm khoảng 10% (khoảng 4 câu), đồng thời giảm về độ khó so với đề thi năm 2018.

Nguồn: caodangyduochanoi.net - Tổng hợp

Tag: ; ;

Tin tức khác

  • hotline
  • Đăng ký học

Tìm chúng tôi trên facebook

Liên kết website

  • Trung c y dược Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng dược hà nội
DMCA.com Protection Status